pohja

perjantai 16. joulukuuta 2011

Tarvaiten huuko - kaupungin omaksitunnoksi julistautunut laukoja, väitti kaupungin halunneen sijoittaa sydämen kuvan juuri siihen ja siksi, että soomannin palkoissa ei ollut sisältöä eikä sielua "että ompahan edes konesydän". toinen lamppukoriste nostettiin Ervastin talon ja pohjolapankin talojen väliin. Huuko väitti, että punainen, pitkäsakarainen ankuri talojen räystäsvälissä kertoi kuka kaupungissa on rahat koonnut ja mihin ne oli ankkuroitu. . Huuko väitti omiaan myös kolmannesta koristeesta;- kaksivärisestä rististä Labbartin ja Aalpekin talojen välissä että risti tarvittiin muistutukseksi "laapartin porukan töistä vuonna kahdeksantoista, että ku ne ensin tappo ryssät Viikin kasarmiin ja loput Sunpyyn mettiin ja työväenyhdistyksen puheenjohtajat tupakkatehtaan seinustalle, tuli risteille niin kiirus tarvis, että pantiin yksi suuri näytteille.Mutta se oli Huukoa se - kolme kuviota kuitenkin julisti ja vakuutti kolmea asiaa - uskoa, toivoa ja rakkautta. Vaikka ehti Huuko sanomaan senkin niistä kolmesta kaupungin puolesta mikään yltänyt skatan vuokrakämppiin.
***
Hugo Tarvainen - City self proclaimed conscience, claimed that the city wanted to place the image of the heart right there for the fact that soomans wages did not have content or soul, "so that there´s attleast a machine heart." second lamp decoration was raised between Ervastis and Pohjola Banks  houses. Hugo claimed that the red, long-pointed anchor between houses told who has put together the citys money and  were it was anchored. . Hugo alsohad an opinion of the third decoration; - two-colored cross between Labbart and Aalpeks houses that a cross served as a reminder of "laaparts work in the year eighteen, first for killing Russkies at Viikki barracks and the rest in Sunpyy forrests and Workers' Association of Presidents of the tobacco plant against the wall, came such a need for crosses that they put one big one on display.but that was Hugo - three patterns, however, declared and asserted three things - faith, hope and love. allthoug Hugo Even had time to say, that none of the three reached on citys behalf to the rental houses of Skata.

Ei kommentteja: